Obsah

Zpět

OZV č.3/2019 - o stanovení systému - odpady

Obecně závazná vhyláška Obce Souňov č.3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Souňov

OZV č.3/2019 - o stanoveí systému - odpady

Vyvěšeno: 10. 12. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2027

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět