Obsah

Platný územní plán obce Souňov schválený v roce 2002. Poslední 3. změna územního plánu byla schválena v roce 2012,

V papírové podobě je kompletní územní plán k nahlédnutí na obecním úřadě Souňov v úřední hodiny.

Obec plánuje zadání nového územního plánu v roce 2019.

Územní plán obce Souňov

Veřejně prospěšné stavby

Technická infrastruktura

Hlavní výkres - komplexní urbanistický návrh

Územní plán - textová část

2. změna územního plánu - textová část

3. změna územního plánu - textová část