Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Souňov

Webové stránky se upravují.

Místní poplatky

Obsah se připravuje.

Místní poplatky 2023

místní poplatky

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  

 • Sazba poplatku činí 700,- Kč/osoba.
 • Splatnost do 30. 9. 2023.
 • Platí se za osobu trvale přihlášenou v obci k trvalému pobytu, nebo za nemovitost, pokud v nemovitosti nikdo není přihlášen.

Poplatek za psa

 • Za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 100,- Kč.
 • Splatnost do 30. 9. 2023

Způsob úhrady

 • V hotovosti v úředních hodinách účetní obce Souňov:
  • Po: 18:00-19:00
 • Převodem na bankovní účet:
  • číslo účtu: 292851412/0300, variabilní symbol: číslo popisné domu, možno sečíst platbu za odpady i za psy do jedné platby.

VODA

Vodné 2023 – domácnosti a firmy napojené na vodovod

 • Vodovod v obci Souňov provozuje společnost Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., kde si každý majitel nemovitosti může uzavřít smlouvu o odběru vody.
 • Vodné fakturuje přímo shora uvedená společnost  odběrateli dle smlouvy.
 • https://vhskh.cz/

 

Stočné 2023 – domácnosti a firmy napojené na splaškovou kanalizaci

 • Účtováno paušálně dle počtu osob - od 1. ledna 2023 je  cena stočného na 62,16 za 1 m3 vč. DPH 10%. 
 • Odběratelé hradí stočné pololetně.
 • Faktury budou vystaveny vždy k datu 30.4. a 30.10. daného roku do 15-ti dnů

Způsob úhrady

 • V hotovosti v úředních hodinách:
  • Po 18:00-19:00 hod.
 • Převodem na bankovní účet po vystavení faktury, variabilní symbol je číslo faktury.

Partneři, svazky, projekty